Wethouder Hans Sluiter verlaat na 10 jaar de Westervoortse politiek.

Wethouder Hans Sluiter verlaat na 10 jaar de Westervoortse politiek.

6 maart 2024 Uit Door admin

Westervoort, woensdag 6 maart 2024: Afgelopen vrijdag 1 maart heeft wethouder Hans Sluiter de gemeenteraad van Westervoort schriftelijk verzocht om hem per 1 april 2024 ontslag te verlenen voor zijn wethouderschap. Wethouder Sluiter gaf in zijn brief aan dat het besluit om te stoppen als wethouder voor hem moeilijk maar wel overwogen was. Sluiter beschreef de afgelopen 10 jaar als ‘veelbewogen en arbeidsintensief’.

Op maandag 11 maart spreekt wethouder Sluiter de gemeenteraad toe. Op dat moment zal hij dieper ingaan op zijn besluit welke geleid heeft tot zijn beslissing.

In zijn brief naar de raad op 1 maart j.l. zei hij daar het volgende over: ‘Een portefeuille met om diverse grote projecten aan te sturen tegen de achtergrond van de ambtelijke fusie, preventief toezicht, met soms fundamenteel verschil van inzicht en daaruit voortvloeiende te volgen werkwijze, in een steeds verder individualiserende samenleving, heeft veel energie gevraagd. Ik ben trots op de zaken die we mede dankzij uw steun hebben kunnen realiseren en dank u voor het in mijn gestelde vertrouwen.’

Begin april neemt Hans Sluiter in het gemeentehuis van Westervoort als wethouder afscheid van de gemeente Westervoort.