Raad van State doet geen definitieve uitspraak over doortrekken snelweg A15

Raad van State doet geen definitieve uitspraak over doortrekken snelweg A15

6 maart 2024 Uit Door admin

Op woensdag heeft de Raad van State opnieuw geen definitieve uitspraak gedaan over het plan om de snelweg A15 vanaf Bemmel door te trekken naar de A12 bij Duiven. De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet meer informatie verstrekken over het voornemen om de stikstofruimte van zes stoppende boerderijen te gebruiken voor het bouwproject. Dit proces, bekend als extern salderen, is toegestaan maar onder specifieke voorwaarden, zo heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Hoewel het tracébesluit bijna klaar is, is het nog niet volledig volgens de Raad van State. De minister krijgt zes maanden de tijd om het extern salderen nader te onderbouwen. Dit is de derde keer dat de Raad van State een tussenuitspraak doet in deze zaak, die al sinds 2017 bij de Raad van State ligt.

De A15 is een belangrijke wegverbinding voor vrachtverkeer van Rotterdam naar Duitsland en verder. Momenteel eindigt de snelweg bij Ressen in Gelderland, waardoor verkeer via Arnhem naar de A12 moet rijden, wat dagelijks lange files veroorzaakt. Er wordt al tientallen jaren gesproken en geprocedeerd over de doortrekking van de A15 naar de A12, inclusief verbredingen van delen van de snelweg. In 2017 werden bezwaren tegen het tracébesluit voorgelegd aan de Raad van State. Een eerdere tussenuitspraak resulteerde onder andere in de verplichting om de stikstofuitstoot voor alle bouwprojecten in het land tot op 25 kilometer van de locatie te berekenen.

Het nieuwe gedeelte van de A15 loopt door natuurgebieden. De Raad van State acht het nog niet duidelijk of de stikstofneerslag in die gebieden moet worden verminderd om de natuur te herstellen. Als dat nodig is, moeten per gebied specifieke maatregelen worden vastgesteld. Pas wanneer dit beter is onderbouwd, kan de Raad beoordelen of de stikstofreductie die wordt behaald door het (deels) opkopen van zes boerderijen, mag worden gebruikt voor de uitvoering van ViA15, zoals het project wordt genoemd. Het verwijzen naar algemene maatregelen uit het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering is volgens de Raad van State onvoldoende.

De Vereniging Natuur en Milieufederatie Gelderland heeft als enige bezwaren ingediend tegen het extern salderen. Hiermee is deze vereniging de enige overgebleven bezwaarmaker in de zaak. Voor onder andere Mobilisation for the Environment (MOB) is de zaak afgesloten, omdat de hoogste bestuursrechter de bezwaren tegen het uitgevoerde stikstofonderzoek ongegrond heeft verklaard.

Foto: Rijkswaterstaat