Programmabegroting 2018 gemeente Duiven

30 september 2017 Uit Door admin

Duiven – Het college van B&W van Duiven heeft de programmabegroting voor 2018 afgerond. Door middel van de begroting blikt het college vooruit op het komende jaar. Dit is eveneens de laatste begroting die het huidige college zal voorleggen. “Terugkijkend kan het college constateren dat ze samen vele uitdagingen met succes hebben opgepakt. In 2018 zetten ze deze lijn graag door!”

Net als vorig jaar vormen opnieuw de programma’s; Bestuur, Maatschappij en Omgeving de basis van de begroting. De pijlers uit het huidige collegeprogramma zijn weergegeven in, de inmiddels bekende, driehoek:

De financiële positie van de gemeente Duiven kan in de periode 2018 – 2021 als constant worden beschouwd. De maatregelen uit de kadernota van 2014 zijn succesvol geweest. Hierdoor kan de gemeente Duiven hun weerstandsvermogen versterken en budget vrijmaken om externe ontwikkelingen te volgen. De verbetering van de reservepositie en de stimulering van kaveluitgifte blijven belangrijke aandachtspunten.

Een ander belangrijk punt is de terugkeer van de economische groei. De economie lijkt zich behoorlijk te herstellen. Dit biedt voornamelijk kansen voor inwoners die momenteel zonder werk zitten. Verder biedt het ook kansen voor de bedrijventerreinen en het centrum.

Tot slot ligt er focus bij het nieuwe stimuleringsbeleid. De gemeente stimuleert de inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen om met ideeën en initiatieven te komen. De gemeente wil het probleemoplossend vermogen van deze groepen maximaal benutten en vaker optreden als een partner in plaats van een uitvoerder.

De afgelopen periode heeft gemeente Duiven gewerkt aan de opgaven die men destijds voor zich zag. Veel van de opdrachten die in 2014 zijn gesignaleerd zijn opgepakt en afgerond of in ieder geval in gang gezet. Het college is tevreden met de bereikte resultaten en stelt voor de ingezette lijn door te zetten.

Powered by WPeMatico