Overeenstemming over conceptplan Rivierklimaatpark IJsselpoort

Overeenstemming over conceptplan Rivierklimaatpark IJsselpoort

8 november 2019 Uit Door admin

De tien samenwerkingspartners hebben overeenstemming bereikt over het conceptplan op hoofdlijnen voor het Rivierklimaatpark IJsselpoort. De komende tien jaar verandert het riviergebied tussen Giesbeek en Arnhem in een aantrekkelijke en veilige leefomgeving met de goed bevaarbare IJssel als betrouwbaar middelpunt.

Samen met inwoners, agrariërs en andere ondernemers is tijdens onder andere werkateliers, inloopbijeenkomsten en individuele gesprekken een evenwichtig plan gemaakt om tussen Arnhem en Giesbeek een uniek rivierpark te realiseren. Een toekomstvisie waarmee ruimte wordt geboden aan de verschillende functies die het gebied zo bijzonder maken. Een visie waarin de projectopgaven op het gebied van waterveiligheid, economische ontwikkeling, natuur, waterkwaliteit en recreatie zoveel mogelijk worden gehaald en alle belangen zijn meegewogen. Het plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie en bedrijvigheid. Ook wordt de IJssel beter bevaarbaar. Zo bereiden we het Rivierklimaatpark de komende tien jaar voor op de toekomst.

Het Rivierklimaatpark IJsselpoort in 3 minuten. from Rivierklimaatpark IJsselpoort on Vimeo.

Laat weten wat u van de plannen vindt
De tien partners willen nu graag weten wat u van dit conceptplan op hoofdlijnen vindt, zodat ze uw reactie kunnen meenemen bij de afronding ervan in het voorjaar van 2020. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar hebben 5 november jl. daarom de zogeheten Intergemeentelijke Ontwerpstructuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort vrijgegeven voor inspraak. Hierin staat een voorstel voor het gemeentelijke beleid tot 2035 voor de inrichting van het Rivierklimaatpark met concrete doelen en maatregelen voor een toekomstbestendig riviergebied.

De Ontwerpstructuurvisie en het bijbehorende milieueffectrapport liggen van donderdag 14 november tot en met vrijdag 27 december 2019 ter inzage op de vijf gemeentehuizen met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Vanaf 14 november 2019 vindt u uitgebreide informatie over de terinzagelegging en een download van de plannen op www.rivierklimaatpark.nl. De plannen zijn vanaf 14 november ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Toelichting conceptplannen tijdens inloopbijeenkomsten
Heeft u behoefte aan een persoonlijke toelichting op de conceptplannen of op het indienen van een zienswijze? Kom dan van 16:00 uur tot 18:00 uur en van 19:00 uur tot 21:00 uur naar één van de inloopbijeenkomsten:

  • maandag 25 november 2019: Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62, 6991 JG Rheden;
  • dinsdag 26 november 2019: Gasterij De Kommensaal, Koestraat 1, 6988 AA Lathum;
  • woensdag 27 november 2019: Zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, 6931 BA Westervoort.

Samenwerkende partijen
Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten. Samen staan zij voor integraal riviermanagement en werken vanuit één visie aan de opgaven in het Rivierklimaatpark.