Liemers College laat leerling zelf bepalen hoe en wat hij leert

Liemers College laat leerling zelf bepalen hoe en wat hij leert

2 januari 2018 Uit Door admin

Per 1 augustus 2018 geeft het Liemers College circa 30 leerlingen de kans om samen met hun coaches hun eigen leertraject volledig zelf te bepalen. Dit gebeurt vanuit het Agora-principe. Het Liemers College is daarmee de eerste school in de regio die op deze manier werkt.

Agora Liemers
In het nieuwe schooljaar start het Liemers College met Agora Liemers. Een groep leerlingen mag via een volledig gepersonaliseerde leerroute zelf bepalen hoe en wat zij leren. Leerlingen van alle niveaus en leeftijden zitten bij elkaar. Er zijn geen schoolvakken, geen toetsen, geen roosters, geen klassen, geen lesboeken of methodes. Klassikale instructie is geschrapt en leerlingen hebben geen traditioneel huiswerk. Bij Agora ontdekken leerlingen zelf de wereld en doen zo kennis op. Iedere leerling maakt vanuit zijn eigen wensen, vragen en interesse een persoonlijke leerroute. Dat verhoogt de motivatie en prikkelt de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen. Uiteindelijk haalt de leerling in de tijd die ervoor staat een ‘gewoon’ diploma.

Gepersonaliseerd leren
Agora is een betrekkelijk nieuw onderwijsaanbod uit Roermond, waarbij het ‘gepersonaliseerd leren’ ver is doorgevoerd. Leerlingen stellen hun eigen leervragen, waarbij ze worden begeleid door een coach. De coach maakt met de leerlingen een dagprogramma en helpt ze om vragen te stellen en antwoorden te zoeken. Drie leraren/coaches van het Liemers College zijn dit initiatief in samenwerking met de centrale directie gestart vanuit de onderwijsontwikkelingen waar de school al mee bezig is. “Kenmerkend voor het onderwijs op het Liemers College is ‘actief leren’. Leerlingen worden langzaam maar zeker zelf verantwoordelijk voor hun leerproces. Omdat leerlingen verschillende leerstijlen hebben, bieden we lesstof op verschillende manieren aan. Agora Liemers is hier een voorbeeld van. Het is geen experiment, project of nieuwe afdeling en het is zeker niet de bedoeling dat iedereen op school zo gaat werken,” vertelt Harald Wiggers, voorzitter van de centrale directie. Hij benadrukt: “De leerlingen worden niet aan hun lot overgelaten. Integendeel, de rol van de coach wordt juist groter. De leerling krijgt intensieve individuele en groepsbegeleiding om zijn leerdoel te halen.”

Verbonden wereld
Leerlingen werken aan hun eigen vraagstukken, maar er is ook de noodzaak om samen te werken. Dat is namelijk een belangrijke vaardigheid voor de toekomst. Coach Petra Schijvens: “Als coach zorg ik er voor dat de leerlingen een brede blik op de wereld krijgen. Agora wil leerlingen vanaf het begin duidelijk maken dat ze onderdeel zijn van een met elkaar verbonden wereld. We bekijken een onderwerp bewust vanuit vijf invalshoeken (of werelden in Agora-taal), want elk onderzoeksgebied kan met een artistieke, spirituele, maatschappelijke, wetenschappelijke en sociaal-ethische bril bekeken worden. De vragen, wensen en talenten van de leerlingen zijn daarbij het uitgangspunt. Waarbij ik me als coach steeds afvraag: Doen we de goede dingen voor dit kind?”

Leren buiten school
Met Agora Liemers stimuleert het Liemers College de leerlingen bewust om buiten de school te leren. De deskundigheid en mogelijkheden die partners uit het bedrijfsleven, de overheid, verenigingen en andere onderwijsinstellingen bieden, kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerling. Ook vergroot het de externe betrokkenheid bij het leerproces van kinderen met als positieve effect het vergroten van het leerrendement van leerlingen. Natuurlijk is er ook een grote rol weggelegd voor de ouders.

Samenwerking
Het Liemers College werkt intensief samen met Agora Roermond om Agora Liemers tot een succes te maken. Daarnaast wil de school een community vormen met andere scholen die ook in augustus starten met een agoragroep. Zo kunnen de scholen van elkaar leren en ervaringen uitwisselen.

Op maandag 5 februari 2018 is een informatieavond over Agora Liemers, in samenwerking met Agora Roermond. Geïnteresseerde ouders zijn van harte welkom om 19.30 uur op locatie Zonegge (Zonegge 07-09, Zevenaar).