Informatieavonden over archeologisch vooronderzoek rond project ViA15

29 september 2017 Uit Door admin

Duiven – Rijkswaterstaat start binnenkort met het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven en het vooronderzoek naar archeologische vindplaatsen. Deze onderzoeken zijn ter voorbereiding op de doortrekking van de A15 en de verbreding van de bestaande A15 en A12 (project ViA15). Voor deze onderzoeken gaat bureau LievenseCSO tot volgend voorjaar veldonderzoek doen.

Veel mensen zijn niet bekend met het waarom van archeologisch onderzoek en hoe dit te werk gaat. Daarom organiseren Rijkswaterstaat en LievenseCSO op dinsdag 3 oktober in Groessen en op donderdag 5 oktober in Bemmel inloopavonden over het archeologisch vooronderzoek. Geïnteresseerden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen en informatie krijgen over wijze van onderzoek, en waar en wanneer de onderzoeken gaan plaatsvinden. De bijeenkomst in Groessen vindt plaats in Zalencentrum Gieling. De bijeenkomst in Bemmel vindt plaats in het Overbetuwe College.

Voor het Tracébesluit ViA15 is een eerste verkennend onderzoek op gebied van archeologie en niet-gesprongen explosieven uitgevoerd. Dit onderzoek heeft geleid tot locaties waar de kans op het aantreffen van archeologische vondsten relatief groot is. Als vervolg hierop wordt nu in een tweede fase onderzocht of er ook daadwerkelijk archeologische vindplaatsen zijn en waar deze precies liggen. Dit vooronderzoek moet leiden tot locaties waar in een latere fase daadwerkelijk archeologische opgravingen gaan plaatsvinden.

Vindplaatsen identificeren
Niet-gesprongen explosieven kunnen aanwezig zijn uit de periode van de Tweede Wereldoorlog. Onderzoek hiernaar vindt plaats door middel van detectie. Het archeologisch onderzoek bestaat uit het graven van proefsleuven op archeologisch kansrijke plekken op het tracé van de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A15 en A12. De proefsleuven worden op aanwijzing van een archeoloog met een graafmachine opengelegd tot net boven het niveau waarop de archeologische resten zich kunnen bevinden. Vervolgens wordt de proefsleuf handmatig voorzichtig verder verdiept. Als de archeologen een vindplaats ontdekken, dan worden de vindplaats toegedekt en nog niet opgegraven. In een later stadium vinden de daadwerkelijke opgravingen plaats.

Proefsleuven
Het graven van een proefsleuf gebeurt pas na toestemming van de eigenaar van het terrein. De proefsleuf ligt maximaal een week open. Dit hangt af van de hoeveelheid archeologisch interessante informatie die LievenseCSO vindt. Het vooronderzoek in het veld loopt tot het voorjaar van 2018. Naar verwachting zal Rijkswaterstaat in 2019 starten met de daadwerkelijke opgravingen.

Informatieavonden
Datum: dinsdag 3 oktober 2017
Plaats: Zalencentrum Gieling, Dorpstraat 29, Groessen
Tijdstip: 19.00 tot 21.00 uur

Datum: donderdag 4 oktober 2017
Plaats: Overbetuwe College, Drieske 4, Bemmel
Tijdstip: 19.00 tot 21.00 uur

Informatie

Heeft u vragen over deze onderzoeken door LievenseCSO en voorbereidende werkzaamheden door bijvoorbeeld Gasunie, Liander, Vitens of Waterschap Rijn & IJssel? Dan kunt contact opnemen met ViA15-Loket. Het loket is tijdens kantooruren (van 09.00 – 17.30 uur) bereikbaar per e-mail info@via15.nl en telefoon 088 – 797 49 13.

Voor algemene informatie over het project ViA15 kunt u bellen met het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800 8002 (maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00 uur tot 18.30 uur). Of u kijkt op de projectpagina: www.via15.nl of www.rws.nl/via15.

Project ViA15
Het Rijk en provincie Gelderland gaan de A15 twaalf kilometer doortrekken en aansluiten op de A12. Zo ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Deze uitbreiding van het wegennet en de verbreding van de A12 en de A15 verbetert ook de regionale doorstroming. Hierdoor reizen weggebruikers sneller tussen Nijmegen/Arnhem, de Liemers en de Achterhoek. Dat komt de regionale economie en de werkgelegenheid ten goede. Op dit moment wacht het project ViA15 de uitspraak van de Raad van State over het tracébesluit af. Verkeer kan naar verwachting in de periode 2021-2023 voor het eerst over de nieuwe weg rijden.

Powered by WPeMatico