Heel Loo gaat lunchen met Loosje !

23 februari 2015 Uit Door admin

Loosje 15Loo – Gezien de bezuinigingen in de zorg en de ontwikkeling naar ‘participatiesamenleving’ is het ook in Loo van belang om elkaar te helpen op het gebied van zorg en welzijn.

Werkgroep Loosje, ontstaan vanuit de visie/dorpsplan Loo, organiseerde op 21 januari jl. een avond om bewoners te informeren over de voorgenomen plannen, namelijk: Een Centraal Ontmoetingspunt en Burenhulp.

Tijdens deze avond hebben zich voldoende vrijwilligers gemeld om aan de slag te kunnen! Loosje trapt af met een gratis lunch voor alle bewoners uit Loo!

De lunch is op 16 maart a.s. van 12.00 – 13.30 uur in de kantine van Sportvereniging Loo.

Aanmelden kan per mail: loosje2014@outlook.com en aanmelden per telefoon kan ook: Tineke te Selle: 06 51913091

Mensen die graag willen komen maar moeite hebben met vervoer kunnen thuis opgehaald worden!