Half miljoen voor cultuur en erfgoed in de Liemers!

Half miljoen voor cultuur en erfgoed in de Liemers!

29 maart 2018 Uit Door admin

De gemeenten Duiven, Westervoort, Zevenaar en de provincie Gelderland investeren met het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers € 480.000 in kunst, cultuur en erfgoed. Inwoners, verenigingen en organisaties voeren samen de activiteiten en projecten uit. Dit stimuleert cultuur en erfgoed en draagt bij aan een sterke, trotse en leefbare regio.

Cultuur- en Erfgoedpact ‘Leven in de Liemers’
Het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers loopt tot en met eind 2020 en bestaat uit zes projecten en een jaarlijks stimuleringsbudget. Elk project is uit een samenwerking tussen lokale organisaties en verenigingen uit de sectoren cultuur, erfgoed, onderwijs of sociaal domein. De projecten zijn dankzij de input van inwoners en organisaties uit de Liemers tot stand gekomen. Het overkoepelende thema van alle projecten en activiteiten is de culturele identiteit van de Liemers: ‘Leven in de Liemers’.

Een greep uit de projecten

  • Bakens in het Liemers landschap

Verhalen die nu nog verborgen in het Liemers landschap liggen worden tot leven gewekt met behulp van creatieve en innovatieve techniek. Denk bijvoorbeeld aan de resten van de Romeinse forten (Romeinse Limes) en het verdronken dorp Leuffen in de gemeente Duiven.

  • De Liemerse Beeldbank en activiteiten
    Activiteiten worden georganiseerd om het verhaal van de Liemers te vertellen. Dit gebeurt rondom historisch fotomateriaal van historische verenigingen in de Liemers, verzameld in de Liemerse Beeldbank.
  • Feest! Tradities in Ere! (Lespakket)
    Er wordt een lespakket gemaakt over Liemerse tradities voor alle basisscholen in de drie gemeenten.

Het hele programma van het Cultuur- en Erfgoedpact van de Liemers staat op http://www.levenindeliemers.nl/activiteiten/206-half-miljoen-cultuur-erfgoed-liemers.

Jaarlijks stimuleringsbudget

Elk jaar stelt het Cultuur- en Erfgoedpact € 22.000 beschikbaar voor (kleinere) lokale initiatieven. Deze initiatieven richten zich op cultuureducatie, cultuurparticipatie en/of cultuurtoerisme en sluiten aan op de rode draad van het Cultuur- en Erfgoedpact: ‘Leven in de Liemers’: leven, beleven en beleefbaar maken! Meer informatie en het indienen van aanvragen: http://www.levenindeliemers.nl/stimuleringsbudget.

 De Liemers doet mee

‘Leven in de Liemers’ verbindt. De projecten versterken de overkoepelende identiteit van de Liemers met kunst, cultuur en erfgoed. Activiteiten brengen verschillende groepen samen en dragen bij aan een hechte gemeenschap waarin iedereen mee kan doen. Het jaarlijkse stimuleringsbudget moedigt inwoners aan om zelf aan de slag te gaan.

Toerisme ontmoet kunst, cultuur en erfgoed

Het Cultuur- en Erfgoedpact ‘Leven in de Liemers’ stimuleert toerisme met kunst, cultuur en erfgoed uit het gebied. Met een krant, een website en via sociale media worden toeristen en inwoners op de hoogte gebracht van het culturele activiteitenprogramma.