Dijkversterking Spijk – Westervoort van start

Dijkversterking Spijk – Westervoort van start

22 december 2020 Uit Door admin

De 27 kilometer dijk tussen de landsgrens bij Spijk en de A12 bij Westervoort – in beheer bij Waterschap Rijn en IJssel – wordt versterkt. Dit is nodig om ook in de toekomst veilig in het gebied achter de dijk te kunnen blijven wonen en werken. Het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft in de vergadering van 15 december ingestemd met de indeling en fasering van dit dijktraject. Frank Wissink, heemraad van het waterschap: “De dijk speelt een belangrijke rol in de bescherming van de Liemers tegen hoogwater op de Boven-Rijn, het Pannerdensch Kanaal en de IJssel. Veiligheid van onze inwoners is van cruciaal belang. We zetten daar maximaal op in.“ De gehele dijk is naar verwachting in 2040 volledig versterkt.

Waterveiligheid in De Liemers
Een nieuwe norm uit de Waterwet bepaalt dat dit dijktraject uiterlijk in 2050 aan de moderne veiligheidsnormen moet voldoen. Dit geldt voor veel dijken in Nederland: 30% hiervan wordt de komende decennia versterkt in de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Zo ook een groot aantal van de dijken in beheer bij het waterschap. Sinds dit voorjaar werken Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland, de gemeenten Westervoort, Duiven en Zevenaar en Rijkswaterstaat samen in de voorbereiding op het vergroten van de waterveiligheid in de Liemers en een deel van de IJsselvallei.

Trajectindeling en fasering

De dijk tussen Spijk en Westervoort is verdeeld in drie deelprojecten. Eind volgend jaar start de verkenningsfase van het eerste deelproject Westervoort – Pannerdensche Waard.

Dan wordt ook onderzocht of twee stukken dijk van ieder ca. 500 meter – bij de landsgrens en ten oosten van Pannerden – gelijktijdig met deelproject 1 kunnen worden opgepakt, of dat beter kan worden gewacht tot het betreffende deelproject. Deelproject 2 loopt vanaf de Pannerdensche Waard tot de noordelijke bebouwing van Tolkamer. Deelproject 3 tenslotte loopt van Tolkamer tot de landsgrens bij Spijk.

Kaartje Trajectindeling dijkversterking Spijk Westervoort WIT

Onderzoek en kansen

Op dit moment onderzoekt het waterschap meer in detail de conditie van dijk. Daarvoor vindt al in 2021 onderzoek buiten plaats op en rond de dijk. Vanaf najaar 2021 start de verkenningsfase van het deelproject tussen Westervoort en de Pannerdensche Waard. Het onderzoek naar welke versterkingsmaatregelen mogelijk zijn op welke plek en het gesprek met de omgeving – bewoners, bedrijven, en andere belanghebbenden – staat in deze fase centraal. Betrokkenen kunnen dan versterkingsmaatregelen, kansen en/of initiatieven aandragen. Ook vinden gesprekken plaats met het Rivierklimaatpark IJsselpoort gezien de nabije ligging en de kansen die ontstaan door samen te werken. Dit alles leidt aan het einde van de verkenningsfase, over circa drie jaar, tot een voorkeursalternatief. Dat is ook het moment dat meer in detail bekend is wat de impact van de versterking op perceelniveau is.