Cultuur- en Erfgoedpact versterkt Liemers netwerk

Cultuur- en Erfgoedpact versterkt Liemers netwerk

24 maart 2018 Uit Door admin

De eerste netwerkbijeenkomst van het Cultuur- en Erfgoedpact in de Liemers was een succes. Donderdag 15 maart 2018 kwamen ruim tachtig mensen van verschillende organisaties uit de Liemers naar Zalencentrum Wieleman in Westervoort. De aanwezigen onderzochten hoe zij de komende jaren kunnen samenwerken op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.

Aanleiding voor de bijeenkomst was het programma voor de komende Cultuur- en Erfgoedpact periode. Het programma bestaat uit zes grotere deelprojecten die cultuurparticipatie, cultuureducatie en cultuurtoerisme in de Liemers bevorderen.

De aanwezigen van de netwerkbijeenkomst spraken met elkaar hoe zij binnen deze deelprojecten kunnen samenwerken. Er werd enthousiast meegedacht over de invulling van het programma. Daarnaast werd tijdens de netwerkbijeenkomst het jaarlijks stimuleringsbudget gepresenteerd dat de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar jaarlijks beschikbaar stellen voor lokale initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.

Meer informatie: www.levenindeliemers.nl