1400 jaar christendom in de Liemers

1400 jaar christendom in de Liemers

7 oktober 2016 Uit Door admin

In de vierde eeuw treffen we de eerste sporen aan van christelijke invloed in de Liemers. De verspreiding van het christelijk geloof kwam eind achtste eeuw op gang. Vanaf de twaalfde eeuw waren er in veel plaatsen parochies met een eigen kerk.

De geestelijkheid bepaalde in toenemende mate het image van de kerk en haar eredienst. De gewone man en vrouw werden toeschouwer van plechtigheden en processies ter ere van het heilig sacrament. Particuliere devoties, heiligenverering en het volgen van belangrijke riten kwamen centraal te staan. In de zestiende eeuw ontstond er een brede beweging die de reformatie van de kerk en haar dogma’s beoogde en een meer doorleefde wijze van geloven. Deze beweging had een onbedoeld gevolg: een scheuring van de kerk. Voortaan leefden rooms-katholieken en protestanten in gescheiden werelden.

Pas na de Tweede Wereldoorlog zochten ze weer de ontmoeting met elkaar. Deze ontmoeting werd ingehaald door de secularisatie en kerkverlating. De kerk als instituut marginaliseerde. Geloof werd teruggedrongen naar de privésector.

Deze avond is een initiatief van de gezamenlijke kerken Duiven, Westervoort, Zevenaar.
Plaats: Ons Huis, Dr. Honigstraat 3 te Zevenaar
Datum: woensdag 12 oktober 2016
Tijd: 20.00 – ca. 22.00 uur.
Leiding: ds. Leen den Besten. Kosten: € 5,-
Contactpersoon: Theo Salemink, tel. (0316) 34 06 68